BHP Tarant
BHP Tarant

Ochrona środowiska

Z zakresu ochrony środowiska m.in.:


  • pomoc w sporządzaniu wniosków i informacji z zakresu ochrony środowiska,

  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

  • inne.

CENNE PORADY

Czy zapewniłeś pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia zgodnie z przepisami BHP?

Czy uiszczasz opłatę za korzystanie ze środowiska zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy prawo Ochrony Środowiska?

Czy wiesz jak postępować z wytworzonymi przez twój zakład odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska?

KONTAKT

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod nr 502 198 844 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@tarant.com.pl

PARTNERZY

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright 2007 Sławomir Tarant. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie supremo.pl

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.