BHP Tarant
BHP Tarant

CENNE PORADY

Czy wiesz jak zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie z nałożonym na ciebie obowiązkami wynikającymi z uregulowań prawnych?

Pracodawco czy wypełniasz obowiązek udostępniania pracownikom aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy?

Czy wiesz, że miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami lub znakami bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach i w polskich normach?

KONTAKT

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod nr 502 198 844 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@tarant.com.pl

PARTNERZY

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright 2007 Sławomir Tarant. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie supremo.pl

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.