BHP Tarant
BHP Tarant

Polityka Prywatności

  • Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. 

  • Niniejsza strona internetowa tarant.com.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. 

  • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. 

  • W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

  • Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

CENNE PORADY

Czy prowadzisz ewidencję, wykonujesz sprawozdania i uiszczasz opłatę za wprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, ujęte w systemy kanalizacyjne,?

Pracodawco czy prowadzisz dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz stosowanych niezbędnych środków profilaktycznych?

Czy wiesz, że pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników musi być przeprowadzony w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy?

KONTAKT

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod nr 502 198 844 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@tarant.com.pl

PARTNERZY

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright 2007 Sławomir Tarant. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie supremo.pl

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.