BHP Tarant
BHP Tarant

Polityka Prywatności

  • Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp. 

  • Niniejsza strona internetowa tarant.com.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych. 

  • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi. 

  • W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.

  • Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej tarant.com.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

CENNE PORADY

Czy wiesz w jakich przypadkach i w jaki sposób stosować sygnały bezpieczeństwa?

Czy wiesz jak często dokonywać badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu materiałów niebezpiecznych

Czy wiesz, że jeśli jesteś właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, musisz dokonać inwentaryzacji tych wyrobów?

KONTAKT

Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać dzwoniąc pod nr 502 198 844 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@tarant.com.pl

PARTNERZY

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright 2007 Sławomir Tarant. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie supremo.pl

Informujemy, że strona korzysta z plików cookies - zapoznaj się z polityką prywatności.