Z zakresu ochrony środowiska m.in.:

  • pomoc w sporządzaniu wniosków i informacji z zakresu ochrony środowiska,
  • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
  • inne.