Z zakresu usług P.POŻ. oferujemy m.in.:

  • prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych, w tym również z praktycznym użyciem gaśnic,
  • serwis i konserwację gaśnic i urządzeń p.poż.,
  • oznakowania obiektów znakami bezpieczeństwa,
  • wyposażenie obiektów w sprzęt gaśniczy i apteczkę pierwszej pomocy medycznej.